ИЗПРАТИ СИГНАЛ
24 Sep

С велосипед на пътя – правила за безопасност

biker-446229_960_720

Водачите на велосипеди са уязвими участници в движението по пътищата. Малкият габарит и липсата на задължителните светлоотразители на велосипедите, както и неизползването на светлоотразителни жилетки от водачите ги прави почти незабележими за останалите участници в движението.

От Международната асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи съветваме:

Не забравяйте, че като велосипедист сте водач на пътно транспортно средство!
1. Използвайте изградените велосипедни алеи
2. Не забравяйте, че тротоарите и пешеходните пътеки не са велосипедни алеи
3.Движете се възможно най-близо до дясната граница на платното за движение!
4. Ненавършили 12 години деца може да карат колелото си по тротоара, а на пътното платно те могат да управляват велосипеда си само с придружител, навършил 16 години
5.Помнете, че ако бутате велосипеда, сте пешеходец!
6.Запомнете, че на автомагистрали и скоростни пътища е забранено движението на велосипеди!

Не правете компромиси с техническата неизправност на велосипеда си. Неизправното колело е опасно и за велосипедиста, и за останалите участници в движението. Всеки велосипед трябва да има изправни спирачки, звънец, устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад, бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.

Важно е да се използва светлоотразителна жилетка, при управление на велосипед извън населените места, през тъмната част на денонощието, както и при намалена видимост; При възможност използвайте каска!

Според Закона за движение по пътищата когато за велосипедистите няма специално предназначена пътна лента или алея, те могат да използват разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението.

На път, обозначен като автомагистрала или скоростен път със съответния пътен знак, е разрешено движението само на автомобили и мотоциклети, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 50 km/h. Движението на други пътни превозни средства е забранено.

На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено:
1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство;
2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство;
3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него;
4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението;
5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.

Пешеходните пътеки са за пешеходците, велосипедистите се приравняват към тях само когато са слезли от колелото и го бутат при пресичане на пътното платно на обозначените места. Докато са върху велосипеда за тях важат правилата за пътно-превозните средства и нямат право да пресичат пътя на пешеходната пътека.

Пешеходната пътека е част от пътното платно за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначени за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходните пътеки са продължение на тротоарите и банкетите върху платното платното. Съответно велосипедистите подлежат на глоби при неспазване на разпоредбите.

Велосипeдистите също се наказват с глоби. Те са в размер от 50 до 150 лв. и се налагат за неспазване на пътните знаци, маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението.

Глоба от 20 до 150 лв. грози колоездач, който наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението.

За неспазване на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, неправилно включване в движението, неправилно престрояване, неправилно изпреварване или неспазване предимството на друг участник в движението, глобата е 20 лева. Санкцията за колоездачи минали на червен светофар е 100 лева.